Libros científicos y técnicos

Analisi química quantitativa

L'obra ANÀLISI QUÍMICA QUANTITATIVA, de Daniel C. Harris, és el primer títol de la segona època del PROJECTE SCRIPTORIUM. 

L'objectiu daquest Projecte és la traducció i publicació de llibres de textos bàsics per a les carreres científiques o tècniques. Es vol així omplir un buit existent en el camp de l'edició en català i posar a l'abast dels estudiants obres bàsiques en cada especialitat.
Els títols triats solen ser obres que hom pot considerar universals: edicions en diferents llengües que es fan servir en moltes universitats arreu del món.
Els autors són especialistes de vàlua reconeguda internacionalment, amb un gran domini de la matèria i capaços de transmetre els seus coneixements amb rigor alhora que amb claredat.
La traducció al català d'aquestes obres servirà de referència per a l'ampliació de la terminologia científica catalana en la disciplina específica de cada títol, perquè solen contenir termes especialitzats de creació recent, encunyats majoritàriament en anglès i que sovint no han estat incorporats encara al nostre lèxic científic. 

ANÀLISI QUÍMICA QUANTITATIVA, està considerat un dels millors llibres d'introducció a la química analítica, una matèria fonamental (sovint distribuïda en més d'un curs) en la carrera de química i necessària també en altres carreres científiques com ara la bioquímica, l'enginyeria química, la ciència i tecnologia dels aliments, la biologia, la farmàcia i les ciencies ambientals. 
Inclou matèries introductòries i comunes juntament amb altres d'avançades i de més especialitzades, però el llibre se centra especialment en els conceptes i les tècniques que són bàsics per als estudiants, i els explica de manera molt detallada, amena, senzilla i comprensible.

Autor
Materia
Química Analítica, Química
Idioma
  • Català
Editorial
Editorial Reverté
EAN
9788429172232
ISBN
978-84-291-7223-2
Páginas
924
Ancho
23 cm
Alto
27,5 cm
Edición
1
Fecha publicación
01-01-2006
Tapa blanda
53,00 €
1.099,89 MX$58,78 US$

Contenidos

Pròleg a la primera edició catalana.
Prefaci.
El procés analític.
Els mesuraments.
Instruments i material de laboratori.
L'error experimental.
Estadística.
Mètodes de calibratge.
L'equilibri químic.
Comencem a fer valoracions.
L'activitat.
Tractament sistemàtic de l'equilibri.
Equilibris àcid-base monopròtics.
Equilibris àcid-base polipròtics.
Valoracions àcid-base.
Valoracions amb EDTA.
Fonaments d'electroquímica.
Elèctrodes i potenciometria.
Valoracions redox.
Tècniques electroanalítiques.
Fonaments d'espectrofotometria.
Aplicacions de l'espectrofotometria.
Espectrofotòmetres.
Espectroscòpia atòmica.
Espectrometria de masses.
Introducció a les separacions analítiques.
Cromatografia de gasos.
Cromatografia de líquids d'alta resolució.
Mètodes cromatogràfics i electroforesi capil·lar.
Anàlisi gravimètrica i anàlisi per combustió.
La preparació de la mostra. 
L'assegurament de la qualitat.
Notes i referències.
Glossari.
Apèndixs.
Solucionari dels exercicis.
Solucionari dels problemes.

Libros relacionados