Libros científicos y técnicos

Anàlisi química quantitativa (cat.)

L'obra ANÀLISI QUÍMICA QUANTITATIVA, de Daniel C. Harris, és el primer títol de la segona època del PROJECTE SCRIPTORIUM. L'objectiu d'aquest Projecte és la traducció i publicació de llibres de text bàsics per a les carreres científiques o tècniques. Es vol així omplir un buit existent en el camp de l'edició en català i posar a l'abast dels estudiants obres bàsiques en cada especialitat. Els títols triats solen ser obres que hom pot considerar universals: s'en troben edicions en diferents llengües i es fan servir en moltes universitats arreu del món. Els autors són especialistes de vàlua reconeguda internacionalment, amb un gran domini de la matèria i capaços de transmetre els seus coneixements amb rigor alhora que amb claredat. La traducció al català d'aquestes obres és una mena d'encebador per a l'ampliació de la terminologia científica catalana en la disciplina específica de cada títol, perquè solen contenir termes especialitzats de creació recent, encunyats majoritàriament en anglès i que sovint no han estat incorporats encara al nostre lèxic científic. ANÀLISI QUÍMICA QUANTITATIVA, està considerat un dels millors llibres d'introducció a la química analítica, una matèria fonamental (sovint distribuïda en més d'un curs) en la carrera de química i necessària també en altres carreres científiques com ara la bioquímica, l'enginyeria química, la ciència i tecnologia dels aliments, la biologia, la farmàcia i les ciencies ambientals. Inclou matèries introductòries i comunes juntament amb altres d'avançades i de més especialitzades, però el llibre se centra especialment en els conceptes i les tècniques que són bàsics per als estudiants, i els explica de manera molt detallada, amena, senzilla i comprensible.

Autor
Materia
Química, Química Analítica, Química Analítica
Idioma
  • Català
Editorial
Editorial Reverté
EAN
9788429172232
ISBN
978-84-291-7223-2
Páginas
924
Ancho
23 cm
Alto
27,5 cm
Edición
1
Fecha publicación
01-01-2006
Tapa blanda
53,00 €
54,89 US$
También disponible en

Contenidos

Pròleg a la primera edició catalana. Prefaci. El procés analític. Els mesuraments. Instruments i material de laboratori. L'error experimental. Estadística. Mètodes de calibratge. L'equilibri químic. Comencem a fer valoracions. L'activitat. Tractament sistemàtic de l'equilibri. Equilibris àcid-base monopròtics. Equilibris àcid-base polipròtics. Valoracions àcid-base. Valoracions amb EDTA. Fonaments d'electroquímica. Elèctrodes i potenciometria. Valoracions redox. Tècniques electroanalítiques. Fonaments d'espectrofotometria. Aplicacions de l'espectrofotometria. Espectrofotòmetres. Espectroscòpia atòmica. Espectrometria de masses. Introducció a les separacions analítiques. Cromatografia de gasos. Cromatografia de líquids d'alta resolució. Mètodes cromatogràfics i electroforesi capil·lar. Anàlisi gravimètrica i anàlisi per combustió. La preparació de la mostra. L'assegurament de la qualitat. Notes i referències. Glossari. Apèndixs. Solucionari dels exercicis. Solucionari dels problemes.

Libros relacionados