Volver a la página de inicio
  
BÚSQUEDA AVANZADA
  CERRAR BUSCADOR

Relacionados


 


Anàlisi químic quantitatiu

Harris, Daniel C.


ISBN: 9788429172232

924 págs.

23.0x27.5 cm.

cartoné
Idioma: Català

 

53,00 € * / 62,68 $

 

Descripción

L'obra ANÀLISI QUÍMICA QUANTITATIVA, de Daniel C. Harris, és el primer títol de la segona època del PROJECTE SCRIPTORIUM. L'objectiu d'aquest Projecte és la traducció i publicació de llibres de text bàsics per a les carreres científiques o tècniques. Es vol així omplir un buit existent en el camp de l'edició en català i posar a l'abast dels estudiants obres bàsiques en cada especialitat.

Els títols triats solen ser obres que hom pot considerar universals: s'en troben edicions en diferents llengües i es fan servir en moltes universitats arreu del món. Els autors són especialistes de vàlua reconeguda internacionalment, amb un gran domini de la matèria i capaços de transmetre els seus coneixements amb rigor alhora que amb claredat. La traducció al català d'aquestes obres és una mena d'encebador per a l'ampliació de la terminologia científica catalana en la disciplina específica de cada títol, perquè solen contenir termes especialitzats de creació recent, encunyats majoritàriament en anglès i que sovint no han estat incorporats encara al nostre lèxic científic.

ANÀLISI QUÍMICA QUANTITATIVA, està considerat un dels millors llibres d'introducció a la química analítica, una matèria fonamental (sovint distribuïda en més d'un curs) en la carrera de química i necessària també en altres carreres científiques com ara la bioquímica, l'enginyeria química, la ciència i tecnologia dels aliments, la biologia, la farmàcia i les ciencies ambientals. Inclou matèries introductòries i comunes juntament amb altres d'avançades i de més especialitzades, però el llibre se centra especialment en els conceptes i les tècniques que són bàsics per als estudiants, i els explica de manera molt detallada, amena, senzilla i comprensible.

Índice

Pròleg a la primera edició catalana
Prefaci
El procés analític
Els mesuraments
Instruments i material de laboratori
L'error experimental
Estadística
Mètodes de calibratge
L'equilibri químic
Comencem a fer valoracions
L'activitat
Tractament sistemàtic de l?equilibri
Equilibris àcid-base monopròtics
Equilibris àcid-base polipròtics
Valoracions àcid-base
Valoracions amb EDTA
Fonaments d'electroquímica
Elèctrodes i potenciometria
Valoracions redox
Tècniques electroanalítiques
Fonaments d'espectrofotometria
Aplicacions de l'espectrofotometria
Espectrofotòmetres
Espectroscòpia atòmica
Espectrometria de masses
Introducció a les separacions analítiques
Cromatografia de gasos
Cromatografia de líquids d'alta resolució
Mètodes cromatogràfics i electroforesi capil•lar
Anàlisi gravimètrica i anàlisi per combustió
La preparació de la mostra
L'assegurament de la qualitat
Notes i referències
Glossari
Apèndixs
Solucionari dels exercicis
Solucionari dels problemes.

Características

Edició en català de la

    RSS ( Susbcríbete a las novedades de nuestro catálogo )

EDITORIAL REVERTÉ S.A | C/Loreto 13-15 local B 08029 BARCELONA 93 419 3336 reverte@reverte.com
BARCELONA     BOGOTÁ     MÉXICO
AVISO LEGAL | POLÍTICA DE PRIVACIDAD