Volver a la página de inicio
  
BÚSQUEDA AVANZADA
  CERRAR BUSCADOR

Relacionados


 


Anàlisi químic quantitatiu

Harris, Daniel C.


ISBN: 9788429172232

924 págs.

23.0x27.5 cm.

cartoné
Idioma: Català

 

53,00 € * / 58,60 $

El precio incluye 4% de IVA
Gastos de envío GRATIS en todo el territorio español.

 

Descripción

L'obra ANÀLISI QUÍMICA QUANTITATIVA, de Daniel C. Harris, és el primer títol de la segona època del PROJECTE SCRIPTORIUM. L'objectiu d'aquest Projecte és la traducció i publicació de llibres de text bàsics per a les carreres científiques o tècniques. Es vol així omplir un buit existent en el camp de l'edició en català i posar a l'abast dels estudiants obres bàsiques en cada especialitat.

Els títols triats solen ser obres que hom pot considerar universals: s'en troben edicions en diferents llengües i es fan servir en moltes universitats arreu del món. Els autors són especialistes de vàlua reconeguda internacionalment, amb un gran domini de la matèria i capaços de transmetre els seus coneixements amb rigor alhora que amb claredat. La traducció al català d'aquestes obres és una mena d'encebador per a l'ampliació de la terminologia científica catalana en la disciplina específica de cada títol, perquè solen contenir termes especialitzats de creació recent, encunyats majoritàriament en anglès i que sovint no han estat incorporats encara al nostre lèxic científic.

ANÀLISI QUÍMICA QUANTITATIVA, està considerat un dels millors llibres d'introducció a la química analítica, una matèria fonamental (sovint distribuïda en més d'un curs) en la carrera de química i necessària també en altres carreres científiques com ara la bioquímica, l'enginyeria química, la ciència i tecnologia dels aliments, la biologia, la farmàcia i les ciencies ambientals. Inclou matèries introductòries i comunes juntament amb altres d'avançades i de més especialitzades, però el llibre se centra especialment en els conceptes i les tècniques que són bàsics per als estudiants, i els explica de manera molt detallada, amena, senzilla i comprensible.

Índice

Pròleg a la primera edició catalana
Prefaci
El procés analític
Els mesuraments
Instruments i material de laboratori
L'error experimental
Estadística
Mètodes de calibratge
L'equilibri químic
Comencem a fer valoracions
L'activitat
Tractament sistemàtic de l?equilibri
Equilibris àcid-base monopròtics
Equilibris àcid-base polipròtics
Valoracions àcid-base
Valoracions amb EDTA
Fonaments d'electroquímica
Elèctrodes i potenciometria
Valoracions redox
Tècniques electroanalítiques
Fonaments d'espectrofotometria
Aplicacions de l'espectrofotometria
Espectrofotòmetres
Espectroscòpia atòmica
Espectrometria de masses
Introducció a les separacions analítiques
Cromatografia de gasos
Cromatografia de líquids d'alta resolució
Mètodes cromatogràfics i electroforesi capil•lar
Anàlisi gravimètrica i anàlisi per combustió
La preparació de la mostra
L'assegurament de la qualitat
Notes i referències
Glossari
Apèndixs
Solucionari dels exercicis
Solucionari dels problemes.

Características

Edició en català de la

    RSS ( Susbcríbete a las novedades de nuestro catálogo )

EDITORIAL REVERTÉ S.A | C/Loreto 13-15 local B 08029 BARCELONA 93 419 3336 reverte@reverte.com
BARCELONA     BOGOTÁ     MÉXICO
AVISO LEGAL | POLÍTICA DE PRIVACIDAD